סולם דיונה

סולם חבלים שממוקם בבאר מילכה בראש הדיונה לרווחת התושבים